Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Trên Misa

  -  
1. Nội dung
Giúp lập report tài chính theo như đúng quy định của cục Tài chính để giao hàng cho công tác quản lý của Doanh nghiệp, ban ngành Thuế, cơ quan Nhà nước và giao hàng nhu cầu của những tổ chức, cá thể có liên quan.Hệ thống report tài chính bao gồm:Với đơn vị áp dụng cơ chế kế toán theo TT200:Bảng cân nặng đối kế toán Mẫu số B01 – DNBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNBáo cáo giữ chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNBản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Với đơn vị áp dụng cơ chế kế toán theo TT133:

Bảng cân đối tài khoản mẫu sốF01 – DNNBáo cáo tình hình tài chính. MẫuB01a – DNN với B01b – DNNBáo cáo kết quả vận động kinh doanh MẫuB02 – DNNBáo cáo lưu chuyển khoản tệ MẫuB03-DNNThuyết minh report tài bao gồm MẫuB09-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng chính sách kế toán theo QĐ48:

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh chủng loại số B02-DNNBáo cáo lưu chuyển tiền tệ MẫuB03-DNNBảng phẳng phiu tài khoản chủng loại F01-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng chính sách kế toán theo TT24

Báo cáo thực trạng tăng, bớt vốn công ty sở hữ của HTX mẫu F02-HTXBáo cáo thu, chi vận động tín dụng nội cỗ Mẫu F03-HTXBáo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn ngân hàng Mẫu F04-HTX
2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Lập báo cáo tài chính” được thực hiện trên ứng dụng như sau:


Lập report tài chính
Lập báo cáo tài chính theo TT 200
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dìm ThêmBáo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên misa

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với tài liệu đa đưa ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, giả dụ tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh. Lịch trình sẽ triển khai bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng người sử dụng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn report tài chính cần lập:

Chương trình mang định tích chọn B01-DN Bảng bằng phẳng kế toán và không chất nhận được bỏ tích.Các report cònlại kế toán tài chính sẽ tuyển lựa lập theo nhu yếu thực tế của đơn vị.Tùy theo đặc điểm và nhu cầu cai quản của đối kháng vị, kế toán chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DN báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT report lưu chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp)

4. Dấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các report đã chọn:

Tab B01-DNBảng phẳng phiu kế toán.

Lưu ý:Trường phù hợp Bảng phẳng phiu kế toán ko cân, kế toán rất có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn tác dụng Kiểm tra trên tabB01-DN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây.

Tab B02-DNBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DN/B03-DN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp).

Lưu ý:

5. Hoàn toàn có thể xem cách tùy chỉnh thiết lập công thức lấy tài liệu lên báo cáo tài thiết yếu và cấu hình thiết lập lại những công thức này bằng cách chọn chức năngThiết lập công thức.Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột không được tùy chỉnh công thức tính, kế tiếp nhấn Cất.7. Chọn chức năng In bên trên thanh cơ chế để in luôn report tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không phải liên năm, kế toán có thể nhập khẩu từ file excel, file xml hoặc trường đoản cú nhập tài liệu vào các cột này.

2. Trường hợp gồm phát sinh đổi khác chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh lý lẽ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.

3. Trường hợp mong muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã làm được lậpkèm report tài chính, kế toán tài chính nhấn chọn vào tab tương ứng, kế tiếp chọn chức năng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường đúng theo muốn bổ sung cập nhật thêm báo cáo tài bao gồm cần in, kế toán dấn chọn chức năng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

5. Đối với công ty đa bỏ ra nhánh, trường hợp lập báo cáo tài thiết yếu ở cấp Tổng công ty, thì chương trình sẽ tổng hòa hợp số liệu của riêng Tổng doanh nghiệp và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài chính theo TT133
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, thừa nhận ThêmBáo cáo tài chính bên trên thanh luật pháp (hoặc dìm chuột cần chọn tính năng Báo cáo tài chính).

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa bỏ ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, trường hợp tích lựa chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng người dùng giữa những chi nhánh. Chương trình sẽ tiến hành bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng người sử dụng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn report tài chính phải lập:

Chương trình ngầm định tích chọn report B01a-DNN báo cáo tình hình tài chính và cần nhập một trong 2 chủng loại B01a-DNN hoặc B01b-DNN.Các report còn lại kế toán sẽ tuyển lựa lập theo yêu cầu thực tế của 1-1 vị. Riêng biệt với Bảng bằng phẳng tài khoản hoàn toàn có thể tích chọn thêm thông tin Hiển thị số dư 2 bên trên bảng CĐTK.Tùy theo đặc điểm và nhu cầu cai quản của đối chọi vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập 1 trong các 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu chuyển khoản tệ (PP gián tiếp).

4. Thừa nhận Đồng ý, lịch trình sẽ tự động hóa lấy tài liệu lên các report đã chọn:

Tab B01a-DNN/B01b-DNNBáo cáo tình trạng tài chính.

Lưu ý:Trường hợpBáo cáo tình trạng tài chínhkhông cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn chức năng Kiểm tra trên tab B01a-DNN/B01b-DNN. Thao tác chi tiết xem lí giải tại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP loại gián tiếp).

Lưu ý:

Tab F01-DNNBảng phẳng phiu tài khoản.

5. Hoàn toàn có thể xem cách tùy chỉnh công thức lấy tài liệu lên report tài chính và tùy chỉnh lại các công thức này bằng cách chọn tác dụng Thiết lập công thức. Chi tiết cách thực hiện xem trên đây.6. Nhập bổ sung cập nhật dữ liệu cho những cột ko được thiết lập công thức tính, tiếp nối nhấn Cất.7. Chọn chức năng In bên trên thanh hiện tượng để in luôn report tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán hoàn toàn có thể nhập khẩu từ file excel, tệp tin xml hoặc từ bỏ nhập tài liệu vào những cột này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Nhập Outlook 2013 Và 2016, Hướng Dẫn Cài Đặt Mail Server Trên Outlook 2013

2. Ngôi trường hợp tất cả phát sinh chuyển đổi chứng từ vào kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh qui định để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên báo cáo tài chính.

3. Ngôi trường hợp hy vọng xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm report tài chính, kế toán tài chính nhấn chọn vào tab tương ứng, tiếp đến chọn tính năng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường hợp muốn bổ sung thêm report tài chính cần in, kế toán dìm chọn tác dụng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

5. Đối với công ty đa chi nhánh, trường hợp lập report tài thiết yếu ở cấp cho Tổng công ty, thì chương trình sẽ tổng hòa hợp số liệu của riêng Tổng doanh nghiệp và của toàn bộ các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài bao gồm theo QĐ48
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dìm ThêmBáo cáo tài chính bên trên thanh qui định (hoặc nhấn chuột cần chọn công dụng Báo cáo tài chính).

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với tài liệu đa bỏ ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, trường hợp tích lựa chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng giữa các chi nhánh. Công tác sẽ triển khai bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng người dùng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn report tài chính yêu cầu lập:

Chương trình ngầm định tích chọn báo cáoB01-DNN Bảng phẳng phiu kế toánvà không cho phép bỏ tích.Các report còn lại kế toán sẽ chọn lọc lập theo nhu cầu thực tế của đối chọi vị.Riêng vớiBảng phẳng phiu tài khoảncó thể tích chọn lựa thêm thông tinHiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm sáng và nhu cầu cai quản của solo vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập 1 trong các 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).

4. Nhận Đồng ý, lịch trình sẽ tự động lấy tài liệu lên các báo cáo đã chọn:

Tab B01-DNN Bảng bằng phẳng kế toán.

Lưu ý:Trường phù hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn tính năng Kiểm tra trên tab B01-DNN. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

Lưu ý: trường hợpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphát sinh những chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa khẳng định được nghiệp vụ, kế toán sẽ sử dụng chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ bỏ đó. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây.

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).

Lưu ý:Để report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ lấy lên số liệu chủ yếu xác, kế toán phải thực hiệnChọn lại chuyển động LCTT cho những chứng từ/Chọn nhiệm vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ, xem hướng dẫn đưa ra tiếttại đây.

Tab F01-DNNBảng phẳng phiu tài khoản

5. Hoàn toàn có thể xem cách thiết lập cấu hình công thức lấy tài liệu lên báo cáo tài thiết yếu và thiết lập cấu hình lại các công thức này bằng phương pháp chọn chức năng Thiết lập công thức.Chi ngày tiết cách tiến hành xem trên đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được tùy chỉnh thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.7. Chọn chức năng In bên trên thanh lao lý để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ tự động hóa lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không hẳn liên năm, kế toán rất có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, file xml hoặc từ nhập dữ liệu vào các cột này.

2. Ngôi trường hợp tất cả phát sinh đổi khác chứng từ vào kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh phương pháp để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên báo cáo tài chính.

3. Ngôi trường hợp hy vọng xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng,sau kia chọn chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường vừa lòng muốn bổ sung cập nhật thêm báo cáo tài chủ yếu cần in, kế toán thừa nhận chọn tính năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

5. Đối với doanh nghiệp đa đưa ra nhánh, giả dụ lập report tài chủ yếu ở cấp Tổng công ty, thì lịch trình sẽ tổng hòa hợp số liệu của riêng biệt Tổng công ty và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chủ yếu theo TT 24
Xem gợi ý tại đây.

Lập Thuyết minh báo cáo tài chính
Vào phân hệ Tổng hợp ab Lập BCTC, chọn công dụng ThêmThuyết minh report tài chính.Chọn kỳ báo cáo, tiếp nối nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất nhằm lưu báo cáo đã lập.

3. Lưu ý
1. Tìm hiểu thêm các lý do dẫn đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu bên trên các báo cáo tài chính:

2. Đối với dữ liệu liên năm, những cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ trên đầu năm sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không hẳn liên năm, kế toán có thể nhập khẩu từ file excel, file xml hoặc từ bỏ nhập tài liệu vào các cột này.

Xem thêm: Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Viettel : Hướng Dẫn Chi Tiết Các Bước

3. Đối với công ty đa chi nhánh, khi thực hiện lập report tài thiết yếu ở cung cấp Tổng công ty, khối hệ thống sẽ tổng hòa hợp số liệu của riêng biệt tổng doanh nghiệp và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.