Cách khôi phục email đã xóa

  -  
Outlook cho hostingvietnam.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Office 365 do 21Vianet điều hành Outlook 2007 Xem thêm...Ít hơn

Khi bạn vô tình xóa một mục khỏi hộp thư Outlook thư của mình, bạn thường có thể phục hồi mục đó. Nơi đầu tiên để tìm là thư mục Các mục Đã xóa hoặc Thùng rác. Tìm kiếm mục bạn muốn, bấm chuột phải vào mục đó, rồi chọn Di chuyển >mục Khác.

Bạn đang xem: Cách khôi phục email đã xóa

Nếu bạn không thể tìm thấy mục ở đó thì các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản email bạn có trong Outlook.


Nếu danh sách thư mục của bạn chứa thư mục Các mục Đã xóa, hãy làm theo các bước trong mục tiếp theo để phục hồi thư email, cuộc hẹn, sự kiện, liên hệ và nhiệm vụ đã bị xóa khỏi thư mục Các mục Đã xóa.


Nếu danh sách thư mục của bạn chứa thư mục Thùng rác, bạn có thể khôi phục các mục từ thư mục Thùng rác vào các thư mục khác của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể khôi phục các mục đã bị xóa khỏi thư mục Thùng rác.


*


*


Bạn cần phục hồi thư mục đã xóa trong Outlook 2013, Outlook 2016 hoặc Outlook thư hostingvietnam.vn 365 ? Bạn có thể khôi phục thư mục đã xóa (cùng với tất cả thư trong đó) nếu thư mục này vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn.

Để khôi phục thư mục, hãy định vị thư mục đó trong thư mục Các mục Đã xóa và di chuyển nó trở lại vị trí phù hợp trong danh sách thư mục.

Bạn không thể khôi phục thư mục đã bị xóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn có thể làm theo các bước trong chủ đề này để khôi phục thư từ thư mục mà bạn đã xóa.

Khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn

Nếu bạn không thể tìm thấy một mục trong thư mục Các mục Đã xóa, nơi tiếp theo cần tìm là thư mục Các mục Có thể phục hồi. Đây là thư mục ẩn và là nơi các mục được chuyển đến khi bạn thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Xóa một mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

Xóa vĩnh viễn một mục khỏi Hộp thư đến hoặc khỏi một thư mục khác bằng cách chọn mục đó và nhấn Shift+Delete.

Xem video này hoặc làm theo các bước trong mục này để khôi phục các mục từ thư mục Các mục Có thể phục hồi.


*

Hãy đảm bảo rằng bạn đang trực tuyến và kết nối với máy chủ thư.

Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, rồi chọn Các mục đã xóa.


Quan trọng: Nếu bạn không nhìn thấy thư mục Các mục Đã xóa, nhưng thay vào đó hãy xem thư mục Thùng rác, tài khoản của bạn không hỗ trợ khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn.


Trong menu Thư mục, chọn Phục hồi Các mục Đã xóa.

Xem thêm: Đại Học Việt Hung Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 2020, 2019

*

Quan trọng: Nếu không có lệnh Khôi phục Các mục Đã xóa trên menu, tài khoản của bạn không hỗ trợ khôi phục một mục không còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn.


Chọn các mục bạn muốn khôi phục, chọn Khôi phục Các mục Đãchọn , rồi chọn OK.

*

Nếu bạn không thể tìm thấy mục đã xóa của mình trong cửa sổ Khôi phục Các mục Đã xóa, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Họ có thể dùng Trung tâm Khám phá Điện tử để tìm thư.

Các mục được khôi phục sẽ đi về đâu? Khi bạn khôi phục các mục từ thư mục Các mục Có thể phục hồi, chúng sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Sau khi khôi phục một mục, bạn có thể tìm thấy nó trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn và sau đó bạn có thể di chuyển nó vào một thư mục khác.

Đầu trang


Mẹo và khắc phục sự cố

Để giúp bạn tìm một mục cụ thể trong cửa sổ Phục hồi Các mục Đã xóa, hãy chọn Chủ đề ,Đã xóa Vàohoặc tiêu đề cột Từ để sắp xếp các mục theo cột đó.

*

Lưu ý rằng ngày Đã xóa Vào xác định thời điểm xóa mục vĩnh viễn (bằng cách dùng Shift+Delete)hoặc thời điểm xóa mục khỏi thư mục Các mục Đã xóa.

Tất cả các mục trong thư mục Các mục Có thể khôi phục—bao gồm liên hệ, mục lịch và nhiệm vụ—được thể hiện bằng cùng một biểu tượng phong bì.

*

Nếu bạn đang tìm một liên hệ, hãy sắp xếp theo cột Chủ đề, rồi tìm tên người đó. Bạn cũng có thể sắp xếp theo cột Từ để tìm các mục nhập trống. Điều này là do liên hệ không có trường Từ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc hẹn trên lịch hoặc một nhiệm vụ, hãy sắp xếp theo cột Từ, rồi tìm tên của bạn.

Để phục hồi nhiều mục, hãy nhấn CTRL khi bạn chọn từng mục, rồi chọn Khôi phục Các mục Đã chọn. Bạn cũng có thể phục hồi nhiều mục liền kề bằng cách chọn mục đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift, rồi chọn mục cuối cùng mà bạn muốn phục hồi.

Người quản trị của bạn có thể chỉ định khoảng thời gian có thể phục hồi các mục trong thư mục Các mục Có thể phục hồi. Ví dụ: có thể có chính sách quy định xóa mọi nội dung ở thư mục Các mục Đã xóa trong 30 ngày và một chính sách khác cho phép bạn phục hồi các mục ở thư mục Các mục Có thể phục hồi trong tối đa 14 ngày nữa.Sau khi thời gian khôi phục hết hạn, người quản trị của bạn vẫn có thể phục hồi một mục. Nếu bạn không thể tìm thấy mục này trong thư mục Các mục Có thể phục hồi, hãy hỏi người quản trị của bạn xem có thể phục hồi được mục đó hay không. Nếu cả hai bạn đều không tìm thấy mục thì mục đó có thể đã bị xóa vĩnh viễn khỏi hộp thư của bạn và không thể khôi phục được.

Khi bạn xóa nhiều mục Outlook, bạn có thể nhìn thấy chúng được liệt kê trong thư mục Các mục đã xóa. Nếu bạn phải khôi phục các mục này, bạn chỉ có thể trả chúng về các thư mục sau đây.

Xem thêm: Làm Sao Để Chặn Các Trang Web Đen Trên Android, Cách Chặn Web Đen Trên Iphone Và Android

Mục

Thư mục

Yêu cầu cuộc họp (IPM. Schedule.Meeting.Request)

Lịch Outlook

Cuộc hẹn (IPM. Mục cuộc hẹn)

Lịch Outlook

Email (IPM. Lưu ý)

Thư

Liên hệ (IPM. Liên hệ)

Liên hệ

Mỗi thư mục trong số này đại diện cho một lớp thư cụ thể. Khi bạn chọn nhiều mục, rồi bắt đầu di chuyển chúng, Outlook mục Outlook mới dành riêng cho lớp thư của thư mục đích. Tất cả các mục đã chọn mà bạn đang di chuyển đều được gán cho mục mới. 

Đầu trang


Bạn có cần hướng dẫn cho một phiên bản khác của Outlook ?

Bài viết này dành cho Outlook for hostingvietnam.vn 365, Outlook 2016, Outlook 2013, and 2010 for Windows. Bạn đang sử dụng nội dung khác?