Cách Đưa File Ra Màn Hình

  -  

Dân văn phòng, đặc biệt là các bạn gái thường xuyên bao gồm thói thân quen lưu rất nhiều file tài liệu ngoài màn hình hiển thị Desktop, đa số chúng ta còn lưu lại đến bí mật màn hình luôn, sợ thật đấy