Cách Cài Lại Win Xp Không Cần Đĩa

  -  
Tình hình là bạn muốn cài lại win như máy mình ko bao gồm ổ đĩa CD