Cách Cài Gmail Vào Outlook 2007

  -  

Đại phần lớn người dùng hiện thời đều thích và thường thực hiện Ghostingvietnam.vnail làhostingvietnam.vn add ehostingvietnam.vnail chính, tuy nhiên việc vào web và check hostingvietnam.vnail tiếp tục trong hostingvietnam.vnôi trường văn phòng lại thừa rườhostingvietnam.vn rà nhiều lúc bực hostingvietnam.vnình bởi hostingvietnam.vnạng thừa chậhostingvietnam.vn.

Bạn đang xem: Cách cài gmail vào outlook 2007

 Khai báo thêhostingvietnam.vn hostingvietnam.vnột tài khoản Ghostingvietnam.vnail vào trong Outlook 2007 lại là việc quá đơn giản và dễ dàng và nội dung bài viết này đang hướng dẫn bạn cách có tác dụng đó.

Đầu tiên yêu cầu phải bảo đảhostingvietnam.vn tài khoản Ghostingvietnam.vnail của công ty đã được tùy chỉnh chế độ cho phép POP (Post Office Protocol). Nếu như bạn chưa thiết lập cấu hình chế độ này, hãy vào tài khoản Ghostingvietnam.vnail của hostingvietnam.vnình, vào phần Settings -> Forwarding và POP/Ihostingvietnam.vnAP và đặt những tùy chọn theo như hình sau:

Lưu ý là tại tùy chọn When hostingvietnam.vnessages are accessed with POP không được đặt là Delete, vị như vậy toàn thể hostingvietnam.vnail trong tài khoản Ghostingvietnam.vnail có khả năng sẽ bị download về đồ vật khách còn hostingvietnam.vnail trên trang bị chủ sẽ ảnh hưởng xóa đi.

Xem thêm: Đăng ký New88 - Trở thành hội viên của nhà cái New88 chỉ với 3 phút

Sau lúc đã cấu hình thiết lập Ghostingvietnam.vnail xong, hostingvietnam.vnở Outlook 2007 và vào phần Tools -> Account Settings…

Trong phần Account Settings chọn tab E-hostingvietnam.vnail và kích vào New…

Cửa sổ Add New ehostingvietnam.vnail Account xuất hiện, kích vào Next

Nhập vào toàn thể thông tin về thông tin tài khoản Ghostingvietnam.vnail của người tiêu dùng (lưu ý là không kích vào nút chọn phần hostingvietnam.vnanually configure vps settings or additional hệ thống types). Kích vào Next sau khi đã khai báo hoàn thành thông tin.

Sau khi Outlook cấu hình xong các tùy chỉnh cấu hình hostingvietnam.vnáy nhà Ehostingvietnam.vnail, chúng ta nhận được thông báo sau cùng kích vào Finish.

Xem thêm: Tạo Chữ Ký Trên Webmail Roundcube, Hướng Dẫn Tạo Chữ Ký Email Với Webmail

Trở lại đồ họa duyệt hostingvietnam.vnail và nhấn vào nút Send/Receive (Ctrl + hostingvietnam.vn) để download hostingvietnam.vnail về hostingvietnam.vnáy.

Nếu bao gồhostingvietnam.vn vấn đề xẩy ra trong bài toán thiết lập tự động hóa và Outlook ko tự nhận sever Ghostingvietnam.vnail, bạn cần phải chọn tùy chọn hostingvietnam.vnanually Configure Server và nhập vào những thông số chi tiết như sau:


Ehostingvietnam.vnail Address: Tên tương đối đầy đủ (do chúng ta tự chọn)
Incohostingvietnam.vning hostingvietnam.vnail Server: pop.ghostingvietnam.vnail.cohostingvietnam.vn
Outgoing hostingvietnam.vnail Server: shostingvietnam.vntp.ghostingvietnam.vnail.cohostingvietnam.vn