Các mô hình cơ sở dữ liệu

  -  

Mô hình cơ sở dữ liệu là một tập hợp các cấu trúc ngắn gọn xúc tích được sử dụng để diễn tả cấu trúc dữ liệu và các mối quan tiền hệ dữ liệu được thìm thấy trong một cơ sở dữ liệu. Một biện pháp cơ bản, ta bao gồm thể phân tách các quy mô cơ sở dữ liệu thành nhị nhóm: các mô hình khái niệm cùng các mô hình thực hiện.

Bạn đang xem: Các mô hình cơ sở dữ liệu


Mô hình khái niệm

Mô hình khái niệm tập trung vào bản chất logic của việc biểu diễn dữ liệu. Vì đó, quy mô khái niệm tương quan tới vấn đề vật gì được biểu diễn vào cơ sở dữ liệu hơn là làm thế làm sao để biểu diễn nó. Mô hình khái niệm bao gồm tía dạng quan tiền hệ mô tả sự liên hệ giữa các dữ liệu. Đó là dạng quan tiền hệ một - nhiều, nhiều - nhiều, và quan hệ một - một.

*
mô phỏng các dạng quan lại hệ của các mô hình khái niệm
Mô hình thực hiện

Khác với mô hình khái niệm, các quy mô thực hiện thì thân thiện với vấn đề làm thế nào để biểu diễn dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Quy mô thực hiện bao gồm ba loại: (1) mô hình dữ liệu thứ bậc, (2) quy mô cơ sở dữ liệu dạng mạng lưới, với (3) mô hình cơ sở dữ liệu dạng quan tiền hệ.


Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc

Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc ra đời vào năm 1969 nhằm giải quyết những cực nhọc khăn vày sự trùng lặp dữ liệu của hệ thống tệp xảy ra trong quy trình xử lý thông tin trong dự án Apollo của công ty North American Rockwell. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc được xem là mô hình chủ yếu đầu tiên có tính thương mại giành riêng cho một cơ sở dữ liệu lớn. Những khái niệm cơ sở của nó đã tạo lập phải cơ sở cho sự vạc triển cơ sở dữ liệu có thứ tự. Những hạn chế tồn tại trong quy mô cơ sở dữ liệu này dẫn tới sản phẩm loạt các nghiên cứu khác nhau về giải pháp thiết kế cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Đuôi Txt Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Đuôi Txt Là Gì

Cấu trúc cơ bản

Cơ sở dữ liệu đựơc xây dựng theo dạng thứ bậc gồm thể hình dung như một cây từ bên trên xuống dưới với các nút là những dạng report khác nhau của doanh nghiệp (xem ). Trong một dạng thứ bậc như vậy, nút đầu tiên là nút mẹ. Các nút ở tầng trên là các nút mẹ sinh ra những nút ở tầng dưới. Toàn bộ cây dữ liệu không tồn tại bất cứ một sự trùng lặp như thế nào như đối với hệ thống tệp. Ráng vào đó, để search tới một nút ở dưới nào đó, cây quan liêu hệ sẽ thiết lập một đường dẫn tới vị trí cần thiết đó. Những mối quan tiền hệ quan lại trọng trong dạng cấu trúc này là:

+ Mỗi nút mẹ tất cả thể có nhiều hơn một nút con.

+ Mỗi nút con chỉ tất cả một nút mẹ cùng chỉ duy nhất một nhưng mà thôi.

Xem thêm: Cách Để Màn Hình Máy Tính Luôn Sáng, Không Tắt Trên Windows Đơn Giản

*
các phần tử của một cấu trúc có thứ bậc

Mối liên hệ dạng này là mối liên hệ theo kiểu một-nhiều, cùng thường giỏi gặp trong những tổ chức doanh nghiệp, như trong một doanh nghiệp tất cả rất nhiều phòng ban, mỗi phòng ban, lại chỉ phụ thuộc vào duy nhất một doanh nghiệp mà thôi.

Ưu điểm

Các mô hình dạng cấu trúc thứ bậc như thế này thường gồm một số ưu điểm cơ bản như sau:

vì tất cả các dữ liệu đều được giữ trong một cơ sở dữ liệu chung đề xuất việc phân loại dữ liệu bởi vì hệ thống quản lý thông tin điều hành thường phải đòi hỏi khá thực tế và đảm bảo được độ bình an về dữ liệu. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tạo ra một môi trường vào đó đảm bảo tính độc lập của những dữ liệu, vì chưng đó, làm cho tăng tính hiệu quả của những chương trình xử lý nó. Tạo ra những mối liên hệ chặt chẽ giữa các nút mẹ và nút nhỏ và nhờ đó đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu từ trên xuống dưới. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc rất phù hợp với cơ sở dữ liệu chứa một số lượng lớn dữ liệu tất cả quan hệ một-nhiều với khi người sử dụng cần một số lượng lớn những giao dịch sử dụng những mối quan liêu hệ cố định vào một thời gian dài. Phần lớn các ngân hàng đều sử dụng quy mô quan hệ thứ bậc dạng này. Cơ sở dữ liệu được thiết lập từ đầu là rất lớn, và bởi đó, người lập trình tất cả khả năng thiết lập các chương trình một những có hiệu quả hơn. Những ứng dụng của doanh nghiệp có thể áp dụng được rất nhiều trong môi trường bao gồm của cơ sở dữ liệu này.

Hạn chế

Mặc dù là rất nhiều các ứng dụng bao gồm thể áp dụng đối với dạng cơ sở dữ liệu lớn dạng này, nhưng ko phải bao giờ người ta cũng sử dụng quy mô này vào việc quản lý cơ sở dữ liệu của những doanh nghiệp vì nó còn có một số những nhược điểm sau:

Mặc dù mô hình dạng thứ bậc này giúp cho các nhà lập trình thoát khỏi các vấn đề phụ thuộc về dữ liệu, nhưng hệ thống quản lý dữ liệu vẫn đòi hỏi phải có kiến thức về mức độ vật lý trên khía cạnh lưu trữ dữ liệu. Bất cứ sự nuốm đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu, như thiết lập lại các môđun, đều đòi hỏi thế đổi tất cả các chương trình ứng dụng. Vì chưng đó, thực hiện việc thiết kế cơ sở dữ liệu gồm thể trở yêu cầu hết sức phức tạp. Nhiều mối quan liêu hệ giữ những dữ liệu thực tế không tồn tại mối quan lại hệ một - nhiều theo tiêu chuẩn mà mô hình thứ bậc cung cấp. Những mối quan liêu hệ dạng nhiều - nhiều thường rất cực nhọc sử dụng quy mô thức bậc này. Cơ sở dữ liệu thứ bậc thường phức tạp, khó khăn quản lý, cùng ít linh hoạt. Lúc một khâu nối như thế nào đó bị xoá đi, rất khó có thể xoá những dữ liệu trực tiếp dưới quyền quản lý của nó một phương pháp tự động. Những chương trình ứng dụng tất cả vẻ hơi bao quát. Các nhà quản lý hay lập trình buộc phải biết rõ về các mã điều khiển để lấy được dữ liệu cùng phải rất quen thuộc với cấu trúc dữ liệu.