Các Câu Lệnh Trong Phần Mềm Logo

  -  

Các phép tính trong MSWLogo.

Bạn đang xem: Các câu lệnh trong phần mềm logo

MSWLogo sử dụng cộng +, trừ -, nhân *, chia / và (,) AND, OR. Nếu biểu thức cần tính kết quả là dãy các phép tính thì LOGO sẽ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. MSWLogo không có phép toán =, để so sánh bạn phải dùng hàm equalp ví dụ equalp 1 1 trả về true


Nếu đây các phép tính chỉ có cộng và trừ hoặc nhân và chia thì LOGO sẽ thực hiện các phép tính tuần tự từ trái qua phải.

Nếu có các thành phần nằm trong cặp dấu ngoặc đơn thì các thành đó sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Ví dụ: Print 2+3*4 cho kết quả là 14.

Print (2+3)*4 cho kếtquả là 20.

Cách viết một thủ tục trong MSWLogo.

Để viết hoặc sửa đổi một thủ tục bước 1 bấm nút Edall  cửa sổ Editor  sẽ hiện ra cho bạn soạn thảo, chỉnh sửa các thủ tục như hình dưới đây.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Nhiều Footer Widget Cho Theme Wordpress Trên Elementor

*
Thủ tục và biến trong mswlogo – lưu chương trình con

Sau khi xong bạn làm tiếp bước 2 ; Bấm File →Save and exit để lưu thủ tục lại. Sau bước này bạn chỉ cần bấm tên thủ tục ở ngăn nhập lệnh và bấm Enter hoặc nhấn nút Execute để thực hiện thủ tục.

Nếu bạn muốn lưu file này lại để sử dụng cho những lần sau hoặc để chia sẻ bạn làm thêm thao tác : Bấm File→Save ở cửa sổ chính của MSWLogo để lưu lại. Bạn cũng có thể lưu kết quả thường là các hình vẽ lại, để làm điều này bạn vào Bitmap→Save.

*
Thủ tục và biến trong mswlogo – lưu thành file .lgo

Sử dụng biến trong MSWLogo.

Biển là một đại lượng có thể thay đổi giá trị của nó. Tại sao phải dùng biển? Có thể hiểu một cách đơn giản nhất: Dùng biến để đảm tổng quát của một dạng bài toán, sau này khi sử dụng thành thạo, ta sẽ thấy còn nhiều trường hợp khác cũng phải dùng đến bíến.

Có 2 loại biến, một nhận giá trị từ ngoài và một loại ở trong trương trình. Đối với giá trị nhận ở ngoài ta khai báo sau phần tên thủ tục :biến1 :biến2 :biến3…

Ví dụ thủ tục sau đây sẽ viết ra đa giác với số cạnh và độ dài tùy ý do người dùng đưa vào

To Dagiac :p :n

Repeat :p

End

Chú ý:

p là số cạnh của đa giác đềun là độ dài của đa giác(1-2/:p)*180) là công thức tính góc trong của đa giác có p cạnh (đỉnh).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Bản Đồ Trên Google Map S Dễ Dàng Và Nhanh

Repeat là lệnh lặp lại công việc cú pháp REPEAT số.lần.lặp

Đối với’ các biển nhận giá trị trong khi chạy thủ tục.

MAKE “Tênbiến giátrị ví dụ Make “n 100 có nghĩa là n bây giờ =100, muốn hiện giá trị của n ra ta dùng Show :n