BÀI TẬP CHIA MẠNG CON CÓ LỜI GIẢI

  -  
con gián án Đề tài lựa chọn hệ thống bài tập, trả lời giải và giải bài tập thứ lý chương chiếc điện luân chuyển chiều” lớp 12 NC


Bạn đang xem: Bài tập chia mạng con có lời giải

loại gián án Đề tài lựa chọn khối hệ thống bài tập, lý giải giải với giải bài tập trang bị lý chương cái điện xoay chiều” lớp 12 NC 1,031 0
1. Cho add như sau: 172.16.224.2/18 chia showroom này thành 4 mạng con, liệt kê add mạng, dãy địa chỉ cửa hàng host và broadcast của từng mạng con. Giải B1: tìm showroom mạng từ add IP. Ta tất cả subnet /18 buộc phải 2 byte đầu ko bị tác động ta xét byte trang bị 3 ta được: 224 = 11100000 địa chỉ mạng đem thêm 2 bit nghỉ ngơi byte thứ 3(18-16=2) Vậy ta có địa chỉ cửa hàng mạng như sau: 172.16.192.0/18 B2: tính số bit đề xuất mượn Ta bao gồm 2 n >=4 => n=2 vậy ta mượn 2 bit chia mạng con. Vậy ta bao gồm số gia là 2 8-4 = 16. B3: liệt kê các địa chỉ cửa hàng mạng và dãy add host, add broadcast. Ta bao gồm các địa chỉ cửa hàng mạng như sau: + Mạng bé thứ nhất: Địa chỉ mạng: 172.16.192.0/20 Dãy địa chỉ cửa hàng host: 172.16.192.1/20->172.16.207.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.207.255 + Mạng bé thứ hai: Địa chỉ mạng: 172.16.208.0/20 Dãy add host: 172.16.208.1/20->172.16.223.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.223.255 + Mạng nhỏ thứ ba: Địa chỉ mạng: 172.16.224.0/20 Dãy địa chỉ host: 172.16.224.1/20->172.16.239.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.239.255 + Mạng bé thứ tư: Địa chỉ mạng: 172.16.240.0/20 Dãy showroom host: 172.16.240.1/20->172.16.255.254 Địa chỉ broadcast: 172.16.255.255 2. đến điạ chỉ 17.55.32.192/23 chia showroom này thành các mạng nhỏ sao cho mỗi mạng con có 63 host. Giải B1: tìm showroom mạng từ showroom IP. Ta có subnet /23 phải 2 byte đầu ko bị tác động ta xét byte trang bị 3 ta được: 32 = 00100000 địa chỉ mạng lấy thêm 7 bit nghỉ ngơi byte máy 3(23-16=7) Vậy ta có địa chỉ mạng như sau: 17.55.32.0/23 B2: tính số bit buộc phải mượn. Ta bao gồm 2 m -2 >= 63 =>m=7 bit(hostID) Vậy ta có số bit mượn phân tách mạng bé là: 32-23-7 = 2 bit netID Xét 2 byte cuối(byte 3 và byte 4) mượn 2 bit thì ta sẽ sở hữu các showroom sau: 00100000.00000000 = 32.0 00100000.10000000 = 32.128 00100001.00000000 = 33.0 00100001.10000000 = 33.128 B3: liệt kê các địa chỉ cửa hàng mạng và dãy địa chỉ host, địa chỉ cửa hàng broadcast. Ta bao gồm các showroom mạng như sau: + Mạng con thứ nhất: Địa chỉ mạng: 17.55.32.0/25 Dãy địa chỉ cửa hàng host: 17.55.32.1/25->17.55.32.126/25 Địa chỉ broadcast: 17.55.32.127/25 + Mạng bé thứ hai: Địa chỉ mạng: 17.55.32.128/25 Dãy địa chỉ cửa hàng host: 17.55.32.129/25->17.55.32.254/25 Địa chỉ broadcast: 172.16.32.255/25 + Mạng nhỏ thứ ba: Địa chỉ mạng: 17.55.33.0/25 Dãy địa chỉ cửa hàng host: 17.55.33.1/25->17.55.33.126/25 Địa chỉ broadcast: 17.55.33.127/25 + Mạng con thứ tư: Địa chỉ mạng: 17.55.33.128/25 Dãy địa chỉ host: 17.55.33.129/25->17.55.33.254/25 Địa chỉ broadcast: 172.16.33.255/25 3. đến các địa chỉ cửa hàng như sau: a. 171.16.5.52/22 b. 171.16.2.52/22 c. 171.16.9.12/22 d.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Tài Khoản Paypal, Cách Xóa Tài Khoản PaypalXem thêm: Khắc Phục Lỗi Skype Không Kết Nối Được Internet, Lỗi Skype Không Kết Nối Internet

171.16.11.34/22 • những mạng nhỏ trên ở trong lớp nào,nêu rõ giải pháp xác định. • trong các địa chỉ mạng trên địa chỉ cửa hàng nào cùng thuộc một mạng con, liệt kê địa chỉ cửa hàng mạng, dãy địa chỉ cửa hàng host và showroom broadcast của showroom mạng trên. Giải Câu này tự làm cho nhé, biện pháp làm gần giống 2 câu trên. 4. Cho địa chỉ cửa hàng sau: 192.168.100.1/24 phân chia mạng này thành 9 mạng con. Câu này dễ, tự có tác dụng nhé những bạn. . 1. Cho showroom như sau: 172.16.224.2/18 chia địa chỉ này thành 4 mạng con, liệt kê địa chỉ cửa hàng mạng, dãy showroom host cùng broadcast của từng mạng con. Giải B1: tìm địa chỉ mạng từ add IP. Ta. Các địa chỉ mạng và dãy địa chỉ host, showroom broadcast. Ta tất cả các showroom mạng như sau: + Mạng nhỏ thứ nhất: Địa chỉ mạng: 172.16.192.0/20 Dãy add host: 172.16.192.1/20->172.16.207.254 Địa. Nào,nêu rõ bí quyết xác định. • trong các add mạng trên địa chỉ cửa hàng nào thuộc thuộc một mạng con, liệt kê địa chỉ cửa hàng mạng, dãy địa chỉ host và địa chỉ broadcast của địa chỉ cửa hàng mạng trên. Giải Câu này tự làm