WINDOWS SERVER 2008 R2

  -  
trang chủ >Documents >Enterprise Cloud 2.0 Tutorialv2.37.0 > 6. Dedicated Hyper-Visor > 6.1. Use Dedicated Hyper-Visor > 6.1.5. Use Guest Images > 6.1.5.3. How khổng lồ use License Switch (Adding Provider License to lớn bring virtual machines) >License activation for Windows hệ thống
License activation for Windows Server¶

Here we explain how to lớn activate Windows License of virtual machine on Dedicated Hypervisor by using License activation provided in this menu.

Bạn đang xem: Windows server 2008 r2


In this procedure, license activation can be available only for target virtual machine added Windows hệ thống License information provided by hostingvietnam.vnCom.
If customer execute this operation for other servers, customer may violate Microsoft License Agreement. In such case, hostingvietnam.vnCom will not take any responsibility for this violation.

Xem thêm: Sang Nhượng Mặt Bằng Quận Phú Nhuận, Hồ Sơ Công Khai


Virtual machine need khổng lồ have network connectivity to Commonfunction Gateway và OS License Activation server (KMS server) in this menu.
*

Input < slmgr.vbs /ipk (Client thiết đặt Key) > . For (Client set Up Key), please refer khổng lồ the các mục of Client mix Up Key.

Xem thêm: Phần Cứng Máy Tính Là Gì ? Đặc Điểm Của Các Bộ Phận Phần Cứng Máy Tính Là Gì


*

*

*

*

Input < slmgr /ipk (Client thiết đặt Key) >. As for (Client set Up Key), please refer to lớn Client setup Key List.


Client thiết đặt Key List¶

Operating System Edition

Client thiết đặt Key

Windows vps 2008 Enterprise EditionYQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows hệ thống 2008 Standard EditionTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows hệ thống 2008 R2 Enterprise Edition489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows server 2008 R2 Standard EditionYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows vps 2012 Standard EditionXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows hệ thống 2012 R2 Standard EditionD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server năm nhâm thìn DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows vps 2019 DatacenterWMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows vps 2019 StandardN69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C