1 Mg Bằng Bao Nhiêu G

      74

Kilôgram (viết tắt là kg).

Bạn đang xem: 1 mg bằng bao nhiêu g

Là đơn vị đo khối lượng. Kg là 1 trong bảy đơn vị đo lường chuẩn trên quốc tế (SI) hiện nay. Đơn vị kg ra đời từ năm 1889 và được sử dụng cho đến thời điểm hiện nay.

1kg bằng bao nhiêu g (gam)

G (gram) là đơn vị dùng để đo khối lượng được xuất phát từ tiếng pháp (grame). Có thể đọc là gam hoặc theo chuẩn quốc tế g được phát âm là gram. 1g = 1/1000kg hay 1kg = 1000g Dựa vào tỷ lệ đó ta có bảng quy đổi đơn vị kg ra g như sau:

Kg (kilogram) đổi ra g (gram)

1 kg1000 (g)
10 kg10000 (g)
100 Kg100.000 (g)
1000kg1000000 (g)

1g bằng bao nhiêu mg

Mg (miligram) là 1 trong những đơn vị đo khối lượng chuẩn quốc tế, và là đơn vị đo khối lượng nhỏ nhất trong các đơn vị đo còn lại. 1g = 1000 mg. Ta có bảng quy đổi g sang mg như sau:

Bảng quy đổi g (gram) ra mg (miligram)
G (gram)mg (miligram)
1 (g)1.000 (mg)
10 (g)10.000 (mg)
100 (g)100.000 (mg)
1000 (g)1.000.000 (mg)

1 tấn bằng bao nhiêu kg

1 tấn = 1000kg.

Xem thêm: Cách Xóa Lịch Sử Trên Coccoc, Xóa Cookies, Cache, Lịch Sử, Mật Khẩu

Ta có bảng quy đổi tấn ra kg như sau:

Tấn đổi ra kg (Kilogram)
1 tấn1.000 (kg)
10 tấn10000 (kg)
100 tấn100000 (kg)
1000 tấn1.000.000 (kg)

1 tạ bằng bao nhiêu kg

1 tạ = 100kg = 10 yến. Ta có bảng quy đổi tạ sang kg như sau:

Bảng quy đổi tạ ra kg (kilogram)
TạKg
1 tạ100 (kg)
10 tạ1.000 (kg)
100 tạ10.000 (kg)
1000 tạ100.000 (kg)

1 yến bằng bao nhiêu kg

Yến là đơn vị đo khối lượng được sử dụng khá phổ biến hiện nay. 1 yến = 10 kg. Ta có bảng quy đổi yến sang kg như sau:

Bảng quy đổi yến sang kg
YếnKg (kilogram)
1 yến10 (kg)
10 yến100 (kg)
100 yến1000 (kg)
1000 yến10000 (kg)

1 lạng bằng bao nhiêu gam

1 lạng = 100g = 0,1 kg. Ta có bảng quy đổi lạng ra g và kg như sau:

Lạng đổi ra g (gram) -> Kg (kilogram)
Lạngg (gram)kg (kilogram)
1 lạng100 (g)0.1 (kg)
10 lạng1.000 (g)1 (kg)
100 lạng10.000 (g)10 (kg)
1.000 lạng100.000 (g)100 (kg)

Bài tập đổi các đơn vị trọng lượng: (đang cập nhật)

Bài viết về bảng đơn vị đo khối lượng mg, g, kg, yến, tạ, tấn hi vọng sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có ý kiến đóng góp vui lòng để lại comment phía dưới bài viết. Xin cảm ơn!