1/5 PHÚT BẰNG BAO NHIÊU GIÂY

  -  

Bạn đã xem: 1/5 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 tiếng = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng đồng hồ = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 tiếng = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ đồng hồ

1/5 giờ đồng hồ = 12phút

1/3 giờ đồng hồ = đôi mươi phút

1,2 tiếng = 72 phút

67 phút = 1 tiếng 7 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút trăng tròn giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài xích bạn chắc có 2 câu là hỗn số

Chúc các bạn học tốt nha !!!

1/5 giờ đồng hồ = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng = ....... Phút

1/3 phút = đôi mươi giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 tiếng = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Giờ đồng hồ ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 tiếng 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 giờ = 12 p
Bạn đang xem: 1/5 phút bằng bao nhiêu giây

1/3 tiếng = 20 p

1,2 tiếng = 72 p

67 phút = 1 tiếng 7 p

3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 p

còn mặt hàng 2 thì mình ko biết làm nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= 20 phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 tiếng 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc các bạn học xuất sắc nhé

Hu hu sau này thyws 7 mình cần thi Khoa , Sử , Địa rồi 1 tháng 5 giờ = 12 phút1/3 phút = trăng tròn giây1,2 giờ đồng hồ = 72 phút67 phút = 1 giờ 7 phút3 tiếng 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình chần chờ làm. Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ 20 phút ; 4 - 38 phút

7 giờ 14 phút : 3 - 1 giờ đồng hồ 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 giờ 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút đôi mươi giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 mon + 2 năm 8 mon ; 4 giờ đồng hồ 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ đồng hồ 42 phút-2 giờ 24 phút ;7 giờ đồng hồ 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút đôi mươi giây ;4 giờ đồng hồ 43 phút - 1 giờ trong vòng 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 giờ 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

kiểm soát Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp giờ Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ đồng hồ Anh lớp 5


*Xem thêm: 20+ Theme Wordpress Tốt Nhất Để Tạo Trang Web Bất Động Sản, Theme Wordpress Batdongsan

Hãy nhập câu hỏi của bạn, bdkhtravinh.vn đã tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Ví như không vừa lòng với các câu vấn đáp có sẵn, bạn hãy tạo thắc mắc mới.
Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Việt Nam, Phần Mềm Kế Toán Việt Nam

Bạn đã xem: 1/5 phút bằng bao nhiêu giây

1/5 giờ = ........ Phút 1 / 1 / 2 tiếng = ....... Phút

1/3 phút = ........ Giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 giờ đồng hồ = ....... Phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Tiếng ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Giờ

1/5 giờ = 12phút

1/3 giờ đồng hồ = 20 phút

1,2 giờ = 72 phút

67 phút = 1 giờ đồng hồ 7 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

1/1/2 giờ đồng hồ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 giây

2,5 phút = 150 giây

320 giây = 5 phút trăng tròn giây

330 phút = 5,5 giờ

Trong bài bạn chắc tất cả 2 câu là láo lếu số

Chúc các bạn học xuất sắc nha !!!

1/5 tiếng = 12 phút 1 / 1 / 2 tiếng = ....... Phút

1/3 phút = 20 giây 2 / 1 / 4 phút = ....... Giây

1,2 tiếng = phút 2,5 phút = ........ Giây

67 phút = ........ Tiếng ........ Phút 320 giây = ...... Phút ....... Giây

3 giờ 15 phút = ........ Phút 330 phút = ...... Tiếng

1/5 giờ = 12 p


1/3 tiếng = đôi mươi p

1,2 tiếng = 72 p

67 phút = 1 giờ 7 p

3 giờ 15 phút = 195 p

còn mặt hàng 2 thì bản thân ko biết làm cho nhé

1/5= 12 phút

1/3 giờ= trăng tròn phút

1/2 giờ= 72 phút

67 phút = 1 GIỜ 7 phút

3 tiếng 15 phứt =197 PHÚT

1/1/2 GIỜ = 90 phút

2/1/4 phút = 135 GIÂY

2,5 PHÚT= 150 phút

330 giây = 5,5 GIỜ

Chúc các bạn học giỏi nhé

Hu hu mai sau thyws 7 mình yêu cầu thi Khoa , Sử , Địa rồi 1/5 giờ = 12 phút1/3 phút = trăng tròn giây1,2 giờ = 72 phút67 phút = 1 giờ 7 phút3 giờ đồng hồ 15 phút = 195 phútCòn cột 2 mình chần chừ làm. Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

TÍNH (đổi)

10 giờ 20 phút ; 4 - 38 phút

7 giờ đồng hồ 14 phút : 3 - 1 tiếng 5 phút x 2

(12 phút 15 giây - 6 phút 39 giây ) : 4

1 giờ đồng hồ 15 phút + 75 phút + 1,25 tiếng x8

2 phút đôi mươi giây x 15 + 15 phút -2,5 phút x 5 Đọc tiếp...

6 năm 6 mon + hai năm 8 mon ; 4 giờ 15 phút + 5 giờ 35 phút ; 6 giờ 42 phút-2 giờ đồng hồ 24 phút ;7 tiếng 3 phút -65 phút ;5 phút 12 giây + 2 phút trăng tròn giây ;4 giờ đồng hồ 43 phút - 1 giờ khoảng 30 phút ;6 phút - 2 phút 15 giây ; 2 tiếng 16 phút + 4 phút 30 giây Đọc tiếp...

chất vấn Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK giờ đồng hồ Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5

Kubet